Eksploatacija


Eksploatacija


Atliekame šiuos elektros įrenginių iki 10 kV įtampos, technologinių procesų valdymo, automatikos ir inžinerinių sistemų techninės priežiūros, matavimo, paleidimo, derinimo ir remonto darbus:

  • gyvenamuosiuose, administraciniuose, gamybos, sandėliavimo ir pramonės paskirties pastatuose atliekame elektros instaliacijos techninę priežiūrą, periodinius kabelių izoliacijos, įžeminimo ir įnulinimo varžų matavimus, sutvarkome eksploatacinę dokumentaciją ir vykdome techninius remonto darbus;
  • skirstyklose ir pastotėse iki 10 kV įtampos atliekame techninę priežiūrą, periodiškai tikriname elektros kontaktų temperatūrą ir atliekame įrenginių izoliacijos, įžemintuvų varžųmatavimus, deriname reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginius, tvarkome eksploatacinę dokumentaciją ir vykdome techninius remonto darbus;
  • atliekame elektros variklių, generatorių ir jų valdymo įrenginių techninę priežiūrą, tikriname elektros kontaktų temperatūrą, periodiškai matuojame elektros variklių guolių vibracijas, atliekame izoliacijos varžosmatavimus, tvarkome techninę eksploatacinę dokumentaciją ir vykdome techninius remonto darbus.